رادیولوژی تراکم استخوان

آمادگی های لازم جهت انجام عكس تراكم استخوان:

بیمارگرامی لطفا به نكات زیرتوجه فرمایید درغیراینصورت از پذیرش شما معذوریم :

  • به مدت 24 ساعت پیش از نوبت تصویربرداری ، قرص كلسیم و لبنیات مصرف نکنید.

توجه : بهمراه داشتن مدارک قبلی مربوط به عکس الزامی است .