ام آر اس MRS

آمادگی های لازم جهت انجام MRS : 

بیمار گرامی لطفا به نكته زیر توجه فرمایید درغیراینصورت از پذیرش شما معذوریم :

  • همراه داشتن تمامی مدارک پزشکی و تشکیل پرونده در مرکز الزامی می باشد.