باریم انما و باریم انما دوبل

آمادگی های لازم جهت انجام باریم انما و باریم انما دوبل  :

بیمار گرامی لطفا به نكات زیر توجه فرمایید درغیراینصورت از پذیرش شما معذوریم :

  1. از سه روز قبل رژیم غذایی بسیارسبك داشته باشد. (سوپ ساده و آبمیوه)
  2. ,قبل از هروعده غذایی یك عدد قرص بیزاكودیل مصرف شود.
  3. ,قبل از هروعده غذایی یك عدد قرص دایمتیكون جویده شود.
  4. 12 ساعت قبل از انجام یك شیشه روغن كرچك مصرف شود و بیمار حتما ناشتا باشد.
  5. 3 بسته پودر سولفات باریم تهیه كرده و همراه خود بیاورید .

توجه :

بهمراه داشتن مدارک قبلی مربوط به عکس الزامی است.