معرفی فرجاد

گروه تشخیصی – درمانی فرجاد با تكیه بر اصل هم افزاییِ كارِ گروهی، یكپارچه سازی سیاست ها و برنامه های مدون، در راستای ارتقای سطح سلامت و با مشاركت گروهی از مراكز آزمایشگاهی، تصویربرداری و درمانی از زمستان سال ۹۲ فعالیت خود را با شعار "فرجاد، طرحی نو برای ارتقای سلامت" آغاز نموده است.

مشاوره، غربالگری، تشخیص به موقع از ارکان اساسی و هدف مشترك تمامی مراكز تحت مدیریت فرجاد می باشد. استفاده از الگوهای یكسان در مجموعه فرجاد، سبب یكپارچه سازی فرایند های عملكردی و موجب ارتقای سطح كیفی خدمات شده است. 

فرجاد، تمثیل و نمودی از اهداف برنامه ریزی شده در جهت ایجاد و خلق یک نگرش و روندی جدید در تشخیص و درمان می باشد؛ هویت وجودی فرجاد نیز بر همین مبنا تعریف شده و رعایت این اصول، الگوی فكری و اجرایی فرجاد را جهت بخشیده است.

علاوه بر دایر کردن مراکز مختلف تشخیصی درمانی، فرجاد با هدف افزایش سطح سلامت جامعه، اقدام به تهیه فصلنامه تخصصی پزشکی "پرتو دانش" و برگزاری کنفرانسهای متععد تخصصی کرده است...

 

شالوده ی كنفرانس های علمی، با هدف ارتباط بیشتر پزشكان كیلینیك و پاراكلینیك، بررسی مشكلات و ارائه بهترین راه حل ها در جهت تشخیص و درمان شكل گرفت.

تقویم كنفرانس های علمی فرجاد از سال ۹۲ ایجاد و تلاش میشود تا تمامی برنامه های علمی به صورت ماهانه دنبال گردد.

كارگاه های آموزشی فرجاد نیز در همین راستای و به منظور آموزش عمومی مردم با محوریت های موضوعی متنوع برگزار میگردد.

این گروه همچنین افتخار دارد كه با همكاری دانشگاه علوم پزشكی قم جلسات تخصصی با امتیاز بازآموزی برای متخصصین استان فراهم آورده است.

امید که با تكیه بر اصل همیاری و دست در دست هر آنكه در مسیر سلامت گام برمی دارد نقشی موثر در مرتفع نمودن مشكلات بیماران و بهبود زندگی آنان برداشته باشیم.