آمادگی های لازم قبل از ترانزیت روده باریک

بیمار گرامی برای پذیرش ترانزیت روده باریک لطفا به نكات زیرتوجه فرمایید در غیراینصورت از پذیرش شما معذوریم

آمادگی لازم جهت انجام عكس ترانزیت روده باریك:

  • 8 ساعت ناشتایی داشته باشید.
     

توجه:

بهمراه داشتن مدارک قبلی مربوط به عکس الزامی است.
 

 

مرکز رادیولوژی قم:

مرکز تصویربرداری پرتوطب آزما:

  قم، بلوارامام موسی صدر، بین کوچه 63 و 65، مرکز پرتو طب آزما، پلاک ۲۸۰، ساختمان طب آزما- کدپستی : 3719639486

  025-3119

  025-36634978


مرکز تصویربرداری تابش پرتو:

 قم، خیابان 19دی (باجک)، کوچه 10، ساختمان فرجاد، طبقه دوم- کدپستی : 3713615760

 025-3191

 025-31915012