ترانزیت روده باریک

آمادگی لازم جهت انجام عكس ترانزیت روده باریك :

بیمار گرامی لطفا به نكته زیر توجه فرمایید درغیراینصورت از پذیرش شما معذوریم :

  • 8 ساعت ناشتایی داشته باشید.
     

توجه :

بهمراه داشتن مدارک قبلی مربوط به عکس الزامی است.