آمادگی های لازم قبل از رادیولوژی باریم سوالو

بیمار گرامی برای پذیرش رادیولوژی باریم سوالو لطفا به نكات زیرتوجه فرمایید در غیراینصورت از پذیرش شما معذوریم

آمادگی های لازم جهت رادیولوژی باریم سوالو:

  1.  8 ساعت ناشتایی داشته باشید.
  2.  3 بسته پودر باریم سولفات تهیه کرده و همراه خود بیاورید.

 

توجه:

برای عكس باریم سوالو ابتدا باید معلوم شود غذا در مری گیر می كند یا گلو، اگر در مری باشد در این مركز قابل انجام است.

توجه:

بهمراه داشتن مدارک قبلی مربوط به عکس الزامی است.

 

مرکز رادیولوژی قم:

مرکز تصویربرداری پرتوطب آزما:

  قم، بلوارامام موسی صدر، بین کوچه 63 و 65، مرکز پرتو طب آزما، پلاک ۲۸۰، ساختمان طب آزما- کدپستی : 3719639486

  025-3119

  025-36634978


مرکز تصویربرداری تابش پرتو:

 قم، خیابان 19دی (باجک)، کوچه 10، ساختمان فرجاد، طبقه دوم- کدپستی : 3713615760

 025-3191

 025-31915012