رادیولوژی UGI

آمادگی های لازم جهت انجام عكس UGI :

بیمارگرامی لطفا به نكات زیر توجه فرمایید درغیراینصورت از پذیرش شما معذوریم :

  1.  8 ساعت ناشتایی داشته باشید.
  2.  3 بسته پودر باریم سولفات تهیه کرده و همراه خود بیاورید.

     توجه :

بهمراه داشتن مدارک قبلی مربوط به عکس الزامی است .