آمادگی های لازم قبل از رادیولوژی کمر

بیمار گرامی برای پذیرش رادیولوژی کمر لطفا به نكات زیر توجه فرمایید درغیراینصورت از پذیرش شما معذوریم

آمادگی های لازم جهت انجام رادیولوژی كمر:

یك شیشه شربت سناگراف یا روغن كرچك مصرف شود، سپس 12 ساعت ناشتایی داشته باشید.

 

 توجه:

بهمراه داشتن مدارک قبلی مربوط به عکس الزامی است.
 

 

مرکز رادیولوژی قم:

مرکز تصویربرداری پرتوطب آزما:

  قم، بلوارامام موسی صدر، بین کوچه 63 و 65، مرکز پرتو طب آزما، پلاک ۲۸۰، ساختمان طب آزما- کدپستی : 3719639486

  025-3119

  025-36634978


مرکز تصویربرداری تابش پرتو:

 قم، خیابان 19دی (باجک)، کوچه 10، ساختمان فرجاد، طبقه دوم- کدپستی : 3713615760

 025-3191

 025-31915012