ام آر سی پی MRCP

آمادگی های لازم جهت انجام MRCP :

بیمار گرامی لطفا به نكات زیر توجه فرمایید درغیراینصورت از پذیرش شما معذوریم :

  • با 8 ساعت ناشتایی مراجعه نمایید.
  • یک عدد رانی آناناس همراه خود داشته باشید.
  • همراه داشتن مدارک پزشکی قبلی الزامی است.