MRA رنال و اندام تحتانی

آمادگی های لازم جهت انجام  MRAرنال و MRA اندام تحتانی :

بیمار گرامی لطفا به نكات زیر توجه فرمایید در غیراینصورت از پذیرش شما معذوریم :

  • با 6 ساعت ناشتایی مراجعه نمایید.
  • همراه داشتن مدارک پزشکی قبلی الزامی است .
     

توجه :

دارو در مركز نوشته و باید توسط مراجعه كننده تهیه شود.