رادیولوژی KUB

آمادگی های لازم جهت انجامKUB  :

بیمار گرامی لطفا به نكات زیرتوجه فرمایید در غیراینصورت از پذیرش شما معذوریم :

  1. از یك روز قبل با هروعده غذایی 2 عدد قرص دایمتیكون جویده شود.
  2. 12 ساعت قبل از انجام یك شیشه شربت سناگراف مصرف شود.
  3. بیمار حتما ناشتا باشد.

توجه :

بهمراه داشتن مدارک قبلی مربوط به عکس الزامی است .