آمادگی های لازم قبل از رادیولوژی KUB

بیمار گرامی برای پذیرش رادیولوژی KUB لطفا به نكات زیرتوجه فرمایید در غیراینصورت از پذیرش شما معذوریم

آمادگی های لازم جهت انجامKUB رادیولوژی :

  1. از یك روز قبل با هروعده غذایی 2 عدد قرص دایمتیكون جویده شود.
  2. 12 ساعت قبل از انجام یك شیشه شربت سناگراف مصرف شود.
  3. بیمار حتما ناشتا باشد.

 

توجه:

بهمراه داشتن مدارک قبلی مربوط به عکس الزامی است.
 

 

مرکز رادیولوژی قم:

مرکز تصویربرداری پرتوطب آزما:

  قم، بلوارامام موسی صدر، بین کوچه 63 و 65، مرکز پرتو طب آزما، پلاک ۲۸۰، ساختمان طب آزما- کدپستی : 3719639486

  025-3119

  025-36634978


مرکز تصویربرداری تابش پرتو:

 قم، خیابان 19دی (باجک)، کوچه 10، ساختمان فرجاد، طبقه دوم- کدپستی : 3713615760

 025-3191

 025-31915012