آمادگی های لازم قبل از رادیولوژی باریم میل

بیمار گرامی برای پذیرش رادیولوژی باریم میل لطفا به نكات زیرتوجه فرمایید در غیراینصورت از پذیرش شما معذوریم

آمادگی های لازم جهت انجام عكس رادیولوژی باریم میل:

  1. 8 ساعت ناشتایی داشته باشید.
  2. 3 بسته پودر باریم سولفات تهیه کرده و همراه خود بیاورید.

 

توجه:

بهمراه داشتن مدارک قبلی مربوط به عکس الزامی است.
 

 

مرکز رادیولوژی قم:

مرکز تصویربرداری پرتوطب آزما:

  قم، بلوارامام موسی صدر، بین کوچه 63 و 65، مرکز پرتو طب آزما، پلاک ۲۸۰، ساختمان طب آزما- کدپستی : 3719639486

  025-3119

  025-36634978


مرکز تصویربرداری تابش پرتو:

 قم، خیابان 19دی (باجک)، کوچه 10، ساختمان فرجاد، طبقه دوم- کدپستی : 3713615760

 025-3191

 025-31915012