رادیولوژی

بخش رادیولوژی فعال در مركز پرتوطب آزما مجهز به ۲ مدل دستگاه با قابلیت (CR) و (DR) می‌باشد. در رادیولوژی (DR ) از سیستم FULL DIGITAL وبهره گیری از دستگاه z-motion ساخت كمپانی Control x امریكا امكان عكس برداری از تمام نقاط بدن فراهم شده است. 

در این سیستم با حداقل اشعه و قدرت بزرگنمایی بدون نیاز به دادن اشعه بالا تصاویر رادیوگرافی مطلوب تهیه می‌شود و در رادیولوژی (Cr) ازدستگاه dry laser imager مدل drypro۸۳۲ متعلق به شركت Konica Minolta برای ارائه خدمات بهره گرفته شده است.

 

خدماتي كه در بخش رادیولوژی مرکز طب آزما ارائه مي‌شود:

– رادیوگرافی از اندامها با قدرت ZOOM وتهیه كلیشه های متعدد بدون نیاز به اشعه اضافه و همچنین

رادیوگرافی اختصاصی مفاصل

– رادیولوژی تخصصی مفاصل با استفاده از تزریق ماده حاجب داخل مفاصل ارتروگرافی

– رادیوگرافی از قفسه سینه

–عکس رنگی رحم (هیسترو سالپنگوگرافی)

– رادیوگرافی تخصصی به همراه ماده حاجب تزریقی از كلیه ها و مجاری ادراری شامل: KUB و IVP

 

 رادیوگرافی از دستگاه گوارش شامل:

– رادیوگرافی ساده شكم

– باریوم سوالو

– باریوم میل

– ترانزیت روده باریك و …

– رادیوگرافی تخصصی از ستون فقرات گردنی- پشتی- كمری

– رادیوگرافی تخصصی اطفال شامل تعیین سن استخوانی – ادنونئید

دستگاه dry laser imager مدل drypro۸۳۲ متعلق به شركت Konica Minolta براي ارائه خدمات بهره گرفته شده است.

 

دستگاه رادیولوژی DDR (مرکز تصویر برداری طب آزما)

 

 

خدماتي كه در بخش رادیولوژی مرکز تابش پرتو ارائه مي‌شود:

– راديوگرافي از اندامها با قدرت ZOOM وتهيه كليشه هاي متعدد بدون نياز به اشعه اضافه 

– راديوگرافي اختصاصي مفاصل

– راديولوژي تخصصي مفاصل با استفاده از تزريق ماده حاجب داخل مفاصل ارتروگرافي

– راديوگرافي از قفسه سينه

–عکس رنگی رحم (هیسترو سالپنگوگرافی)

– راديوگرافي تخصصي به همراه ماده حاجب تزريقي از كليه ها و مجاري ادراري شامل: KUB و IVP

– راديوگرافي از دستگاه گوارش شامل:

– راديوگرافي ساده شكم

– باريوم سوالو

– باريوم ميل

– ترانزيت روده باريك و …

– راديوگرافي تخصصي از ستون فقرات گردني- پشتي- كمري

– راديوگرافي تخصصي اطفال شامل تعيين سن استخواني – ادنوييد ……..

 

دستگاه رادیولوژی DDR (مرکز تصویر برداری پرتو تابش)                             

              

مرکز تصویربرداری پرتوطب آزما:

 قم، بلوار امام موسی صدر (خاکفرج)، جنب بانک صادرات، کوچه صفدری 61، پلاک280، ساختمان طب آزما- کدپستی: 3719639486

  025-3119

  025-36634978


مرکز تصویربرداری تابش پرتو:

 خیابان 19دی (باجک)، کوچه 10، ساختمان فرجاد، طبقه دوم- کدپستی: 3713615760

 025-3191

 025-31915012