کلیه، مثانه و پروستات

سونوگرافی کلیه ، مثانه ، پروستات  :

بیمارگرامی لطفا به نكات زیرتوجه فرمایید درغیراینصورت از پذیرش شما معذوریم :

  1. با 4 ساعت ناشتایی مراجعه نمایید.
  2. آب و مایعات فراوان مصرف کنید .

توجه : بهمراه داشتن سونوگرافی قبلی الزامی است .