رحم، تخمدان و حاملگی کمتر از 3 ماه

آمادگی های لازم جهت انجام سونوگرافی رحم ، تخمدان ، حاملگی کمتراز 3 ماه :

بیمارگرامی لطفا به نكات زیرتوجه فرمایید درغیراینصورت از پذیرش شما معذوریم :

  1. جهت انجام سونوگرافی مثانه باید پر باشد.
  2. از سه ساعت قبل از مراجعه مایعات ( به جز نوشابه و شیرو دوغ ) بنوشید و به دستشویی نروید .

 

        توجه : بهمراه داشتن سونوگرافی قبلی الزامی است .