رادیولوژی ماموگرافی

آمادگی های لازم جهت انجام عكس ماموگرافی:

بیمارگرامی لطفا به نكات زیرتوجه فرمایید درغیراینصورت از پذیرش شما معذوریم :

  1. 1 ساعت قبل از عكس استحمام داشته باشید.
  2. هیچ گونه ماده ضد تعریق و خوشبوكننده استفاده نشود.

توجه : بهمراه داشتن مدارک قبلی مربوط به عکس الزامی است .