MRI نوزاد کمتر از 3 ماه

آمادگی های لازم جهت انجام  MRI نوزاد کمتراز سه ماه :

بیمارگرامی لطفا به نكات زیرتوجه فرمایید درغیراینصورت از پذیرش شما معذوریم :

  • 1 ساعت قبل از نوبت شیردهی نداشته باشید (نوزاد ناشتا باشد)

توجه : وزن نوزاد باید کمتر از 25 کیلوگرم باشد .