آرشیو اخبار

نشریه شماره 8

در نشریه شماره هفت می توانید مقالاتی چون

ادامه خبر...

چهارمین جلسه روش حل مسئله

تاریخ جلسه: 1399/05/21 موضوع جلسه: تحلیل و بررسی یک مسئله موجود در گروه تشخیصی درمانی فرجاد توسط شرکت کنندگان جلسه مدیر جلسه: جناب مهندس مهدی مشایخی

ادامه خبر...

نشریه شماره 7

در نشریه شماره هفت می توانید مقالاتی چون 1. نماهای آتی پیک متاستاز ریه در سی تی اسکن (دکتر مریم مشایخی) 2. اینترونشن در بدخیمی های ریوی (دکتر محمد نظری) 3. درمان متاستازهای ریوی (دکتر فاطمه زاهدی) 4. گزارش یک مورد عود تومور گلوموس ژوگولار و بررسی روش های تشخیصی و درمانی مربوط به آن (دکتر سعید کریمخانی) 5. گزارش یک مورد کودک با ناتوانی ذهنی و تشخیص اولیه Cerebrallplasy (دکتر کامران نیک فرجام) و...

ادامه خبر...

نشریه شماره 6

در نشریه شماره شش می توانید مقالاتی چون 1. گزارش دو مورد ترومبوز سینوس های وریدی مغز CVT)) در زمینه مالیگننسی (دکتر مریم مشایخی) 2. کاربرد سونوگرافی در تشخیص بیماری های پستان (دکتر عصمت مهدوی) 3. رادیوسرجری و رادیوتراپی استرئوتاکتیک (دکتر فاطمه زاهدی) و...

ادامه خبر...

نشریه شماره 5

در نشریه شماره پنج می توانید مقالاتی چون 1. Intussusception (دکتر مریم مشایخی) 2. سی تی سیمولیشن در رادیوتراپی (دکتر سعید کریم خانی) 3. هایپرپلازی آندومتر (دکتر فیروزه احمدی) ...

ادامه خبر...

نشریه شماره 4

در نشریه شماره چهار می توانید مقالاتی چون 1.تشخیص شما (دکتر مریم مشایخی) 2. staging workup در بیماران با توده بدخیم پستان (دکتر فاطمه زاهدی) 3. گزارش موردی (دکتر کامران نیک فرجام) ...

ادامه خبر...

نشریه شماره 3

نشریه شماره 3 شامل مقالاتی چون 1. تصویربرداری ستون فقرات پس از جراحی (دکتر مریم مشایخی) 2. مقایسه ونوگرافی CTV و MRV در بررسی ترومبوز سینوس های وریدی مغز (دکتر زهرا رضایی) 3. سی تی سیمولاسیون رادیوتراپی (دکتر سعید کریمخانی) 4. گزارش موردی (دکتر کامران نیک فرجام) و...

ادامه خبر...

نشریه شماره 2

نشریه شماره دو فرجاد شامل مقالاتی چون 1. مروری بر بیماری صرع - تصویربرداری در مبتلایان به صرع (دکتر مریم مشایخی – رادیولوژیست) 2. پنهان و پیدا با سی تی اسکن مولتی اسلایس (دکتر زهرا رضایی – رادیولوژیست) و...

ادامه خبر...

نشریه شماره 1

نشریه شماره یک فرجاد شامل مقالاتی چون 1. انسفالیت هرپسی HSV-Encephalitis (دکتر مریم مشایخی – رادیولوژیست ) 2. پیدا و پنهان در محضر سی تی اسکن مولتی اسلایس (دکتر زهرا رضایی – رادیولوژیست) 3.سی تی سیمولاسیون در رادیوتراپی (دکتر سعید کریمخانی یزدی – متخصص رادیوتراپی انکولوژی) و...

ادامه خبر...

سفر امن در کرونا

در پی کاهش محدودیت ها و از طرفی بهبود آب و هوا، بسیاری از افراد تصمیم می گیرند تا برای مسافرت برنامه ریزی کنند. این روزها در واقع امن ترین نوع سفر، استفاده از خودروی شخصی می باشد.

ادامه خبر...
صفحه 1 از 10