پرسنل طب آزما

فتح الله امانی

معاونت امور پشتیبانی

شروع همکاری: 80/11/01

فاطمه سادات آذرهوشنگ

منشی بخش

شروع همکاری: 96/01/15

محمد احمدآبادی

متصدی اطلاعات

شروع همکاری: 80/11/01

فاطمه آرامی فرد

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 97/01/01

محسن آزادی

متصدی خدمات

شروع همکاری: 93/04/01

طاهره اسدی

کارشناس فنی

شروع همکاری: 83/06/01

مهدیه اسدی

منشی بخش

شروع همکاری: 89/04/03

معصومه اسدی نوید

تایپیست لاتین

شروع همکاری: 95/06/01

معصومه اشرفیان

اپراتور مرکز تماس

شروع همکاری: 80/11/01

جواد آقامحمدی

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 91/10/09

مرضیه امیری

سوپروایزر

شروع همکاری: 84/06/19

سمیه اوتادی

منشی بخش

شروع همکاری: 95/10/15

الهام اویسی فردوئی

کارشناس فنی

شروع همکاری: 95/10/15

حکیم بحرانی

متصدی اطلاعات

شروع همکاری: 88/10/13

مهشید قهرمانی پور

پرستار

شروع همکاری: 89/03/01

مینا بخشنده

کارشناس حسابداری

شروع همکاری: 94/03/01

مریم بخشی بیدگلی

مددکار

شروع همکاری: 81/11/10

مجیدبردبار هفت چشمه

متصدی خدمات 

شروع همکاری: 94/08/12

زهره بیطرفان

رئیس اداره امورمالی

شروع همکاری: 81/05/07

اکرم ترابیان

کارشناس فنی

شروع همکاری: 98/02/01

حسین جلیلی عزیز

سوپروایزر

شروع همکاری: 80/11/01

مهدی حاج مبینی

کارشناس فنی

شروع همکاری: 92/03/01

مریم حاجی

کارشناس مسئول حسابداری

شروع همکاری: 86/01/22

هدی حسن زاده اصفهانی

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 89/01/01

ارسلان خلیلی

متصدی خدمات

شروع همکاری: 95/02/01

حجت درویشی شبانکاره

کارشناس فنی

شروع همکاری: 90/01/22

لیلی دیدار

صندوقدار

شروع همکاری: 85/03/06

محسن رزاقی

صندوقدار

شروع همکاری: 97/03/20

عبدالله رحیمی

کارشناس فنی

شروع همکاری: 95/03/05

یوسف رضائی ندیم

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 90/03/24

زینب رهبری

کارشناس فنی

شروع همکاری: 95/05/06

طیبه رئیس رجبی

کارشناس فنی

شروع همکاری: 98/02/01

طاهره شفیعی هفتادر

منشی بخش

شروع همکاری: 97/04/01

زینب صالحی

تایپیست لاتین

شروع همکاری: 91/10/16

زینب صمدی

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 92/05/12

محسن عبدالملکی

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 94/02/01

مریم عبداللهی مقدم

کارمند اسناد پزشکی

شروع همکاری: 91/10/25

محمدجواد عرب خزائلی

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 94/03/01

بتول علوی

اپراتور مرکز تماس

شروع همکاری: 84/09/01

نوریه علیزاده

پرستار

شروع همکاری: 89/04/03

سارا غفوری

تایپیست فارسی

شروع همکاری: 96/12/01

رحیمه غلامی

پرستار

شروع همکاری: 95/01/15

سمیه فاتح ارباستان

مسئول پذیرش

شروع همکاری: 88/10/16

فریده کاملی

منشی بخش

شروع همکاری: 85/05/24

مرضیه کجانی

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 95/01/01

مرحوم تقی کشاورز

 

یادش همیشه گرامی باد

اعظم گلی

تایپیست لاتین

شروع همکاری: 95/01/15

آمنه سادات مرتضایی

کارشناس مسئول اسناد پزشکی

شروع همکاری: 82/07/12

وحید معصومی

متصدی خدمات

شروع همکاری: 95/10/06

الهام مروتی فر

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 96/07/29

مسعود نیازمند

متصدی انبار

شروع همکاری: 89/09/01

نرگس همایونی

منشی بخش

شروع همکاری: 95/07/01

آسیه یعقوبی نادر

پرستار

شروع همکاری: 92/05/01

فهیمه صادقی

پرستار

شروع همکاری: 98/11/01