دکتر سیدابوالفضل مقدس زاده

متخصص بیهوشی

مدارک تحصیلی : 

- دوره پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی همدان (1368-1375)

- دوره تخصصی بیهوشی و مراقبت های ویژه در دانشگاه علوم پزشکی همدان (1375-1378)

 

سوابق کاری :

- همکاری با مرکز طب آزما قم ازسال 1384

- فعالیت در بیمارستان های نکویی ، شهید بهشتی ، ایزدی ، ولیعصر وگلپایگانی استان قم از سال 1378

- فعالیت در کلینیک چشم پزشکی جوادالائمه و کلینیک فارابی استان قم ازسال 1378

 

عضویت :

عضو هیئت مدیره مرکز رادیوتراپی صدرا در استان قم