دکتر زهرا رضایی

متخصص رادیولوژی

مدارک تحصیلی : 


Medical doctor (MD) Isfahan university of Medical science - 
Speciality – Radiology Tehran university of Medical science - 
Clinical fellowship in CT scan (whole body) 2001 (for 9 months) Tehran university of Medical science - 
Observer fellowship in MRI (whole body) 2005 (for 3 months) Ghent university - 
Color dupler ultrasound (3 months) Iran University of medical science - 

 


سوابق کاری :

 

- همکاری با دانشگاه علوم پزشکی قم از سال 1369 بعنوان پزشک عمومی و ازسال 1372 بعنوان متخصص

- یکی از موسسین و مسئول فنی مراکز تصویربرداری طب آزما و تابش پرتو

- مسئول فنی بخش سی تی اسکن مراکز مذکور

- سابقه ی طولانی در سونوگرافی تخصصی ازجمله کالرداپلر و سونوهیستروگرافی

- کار در بخش سی تی اسکن و ام آر آی (حدودا20 سال)

- مسئول فنی مراكز تصويربرداری فرجاد

 

دوره های آموزشی :

 

Small course in MRI physics Erlangen Germany 2007 -
ERASMUS courses CNS, MSK , Multislice CT Scan -
(ECR (European congress radiology -
 

 

عضویت :

عضوانجمن رادیولوژی ایران
عضو انجمن رادیولوژی اروپا

 


سوابق آموزشی و پژوهشی :

چاپ مقالات متعدد در نشریه داخلی گروه فرجاد
مشارکت در پایان نامه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم
برگزاری توموربرد و کنفرانس های علمی فرجاد
برکزاری کنفرانس های علمی مشترک با دانشگاه علوم پزشکی قم

 

 مقالات :

- نماهای سی تی اسکن در بیماری های منتشر ریه  

- پنهان و پیدا با سی تی اسکن مولتی اسلایس

- مقایسه ونوگرافی CTV و MRV در بررسی ترومبوز سینوس های وریدی مغز

- بررسی روش های تصویربرداری SVC سندروم و علل آن

- مروری بر تومورهای لارنکس

- سی تی اسکن مولتی اسلایس و هنر بازسازی تصاویر

- سی تی اسکن مولتی اسلایس و هنربازسازی تصاویر

- نقش سونوگرافی در تشخیص شکم حاد

- سی تی اسکن مولتی اسلایس و هنربازسازی تصاویر

- سی تی مولتی اسلایس و هنر بازسازی تصاویر