کارگاه آموزشی ارتباط موثر

کارگاه آموزشی ارتباط موثر با حضور جمعی از همکاران تیم توسعه و سایر همکاران در تاریخ 99.11.30 در آمفی تئاتر گروه تشخیصی درمانی فرجاد برگزار گردید .در کارگاه آموزشی ارتباط موثر به مباحث مرتبط با اصول ویزیتوری و چگونگی برقراری ارتباط تاثیرگذار با افراد پرداخته شد .

در کارگاه آموزشی ارتباط موثر به مباحث ذیل پرداخته شد:

-نقش ویزیتور

-چگونگی بهتر بودن

-آمادگی پیش از ویزیت

-تاثیر برداشت اولیه بر مخاطب

-چگونگی داشتن اطلاعات کامل از مخاطب

-درک احساس و نظر مخاطب

 

مهندس مهدی مشایخی در کارگاه آموزشی ارتباط موثر - سجاد آقاخانی - زهرا اخلاقی - معصومه ملکیان ثابت

 

در کارگاه آموزشی ارتباط موثر آموزش داده شد که پیش از ویزیت و ارتباط باید:

1.دانش کامل در خصوص خدمات شرکت

2.آگاهی نسبت به صنف خدمات و کاربردشان

3. اطلاعات کامل راجع به نقاط قوت و ضعف محصول و خدمات

4.شناخت رقبا و سیاست هایشان

5.داشتن اطلاعات عمومی

6.همچنین داشتن اطلاعات تخصصی در خصوص تکنیک های ارتباطات،مذاکره و فروش از پیش نیازهای ارتباط موثر می باشد.

 

زهر اخلاقی و سجاد آقاخانی در کارگاه آموزشی ارتباط موثر


از دیگر فاکتورهای ارتباط موثر، داشتن اطلاعات کامل از مخاطب است که میتوان از طریق پیگیری صفحات اجتماعی او، شخصی که او را معرفی کرده ، یافتن علاقه مندی ها و شخصیت او به این مورد دست پیدا کرد.

 

برای مشاهده تصاویر بیشتر اینجا کلیک کنید.