نشریه فرجاد (شماره 6)

 

 

 

 

 

  • تشخیص شما ؟
  • دکتر علی بزم – متخصص جراحی عمومی – رئیس بیمارستان ولیعصر
  • دکتر مریم مشایخی – متخصص رادیولوژی – مسئول فنی بخش ام ار ای مرکز تصویربرداری پرتوطب آزما و تابش پرتو
  • دکتر ابوالقاسم کریمی – متخصص مغز و اعصاب (نورولوژیست)