سیاه شدن بی سر و صدای استخوان ران

به گزارش مجله خبری گروه تشخیصی درمانی فرجاد زمانی که خون رسانی به استخوان ران دچار اختلال شود، سلول های استخوانی بخصوص قسمت سر ران دچار فرسایش و مرگ می شود که در اصطلاح پزشکی به آن نکروز می گویند.

سیاه شدن سر استخوان ران به دنبال مصرف کورتون ها، عفونت لگن، شیمی درمانی یا درمان های رایج بیماری MS ایجاد می شود.

در مراحل اولیه در جلوی مفصل ران و در ناحیه کشاله ران، درد احساس می شود؛ درد کم است و با فعالیت بدنی شدید می گردد. متأسفانه در این مرحله افراد شروع به مصرف مسکن ها می کنند.

با پیشرفت بیماری حتی در حین فعالیت های روزمره مانند راه رفتن معمولی هم احساس درد وجود دارد.

در حالات شدید بیماری، درد دائمی شده و حتی در حال استراحت هم وجود دارد.

در مراحل پایانی لگن تغییر شکل پیدا می کند و اندام تحتانی کوتاه می شود.

این بیماری را می توان در مراحل ابتدایی توسط MRI شناسایی کرد.

اگر بیماری در مراحل اولیه تشخیص داده شود می توان جلوی پیشرفت آن را با جراحی گرفت...