روز جهانی ایمنی و سلامت در محیط کار

به نقل از مجله خبری گروه تشخیصی درمانی فرجاد در طی چندین ماه گذشته سازمان بهداشت جهانی(WHO)جلسات آنلاینی را با هدف اهمیت اطمینان از امنیت و سلامت شغلی در محیط كار برگزار كرده است البته این امر نه تنها از زندگی شاغلین محافظت كرده بلكه برای افزایش راندمان كاری و نرخ تجارت نیز مفید است.

 

متخصصان سازمان جهانی بهداشت نظرات خود را در انجمن های علمی در خصوص شرایط محیط كار شاغلین و كارفرمایان عنوان كرده اند كه شامل :

- امنیت و سلامتی در محیط كار و مبارزه با همه گیری ابتلا به كووید-19

- تاثیر روانی كووید-19 بر ابعاد مختلف كار

- ادامه ی اشتغال به كار شاغلین همزمان با كنترل ریسك فاكتور های مرتبط با بیماری كووید-19

 

در حال حاضر بزرگترین چالشی كه تمامی كارفرمایان، شاغلین و دیگر جوامع درگیر آن هستند مبارزه با همه گیری بیماری كووید-19 است.

با توجه به این مسئله سازمان بهداشت جهانی(WHO)به مناسبت روز ایمنی و سلامت در محیط كار در سال 2020 توجه خود را بر روی بیماری های عفونی در محیط كار خصوصا كووید-19 قرارداده است.

نگرانی ها در خصوص رشد عفونت كووید-19 در برخی نقاط جهان و تلاش در جهت حفظ سرمایه های در حال كاهش، رو به گسترش است. دولت ها، كارفرمایان و شاغلین و سازمان هایشان با وجود چالش های بزرگی كه دارند همچنان تلاش می كنند با همه گیری بیماری كووید-19 مبارزه كنند و از امنیت و سلامت در محیط كار محافظت كنند. فراتر از این بحران پیش رو،نگرانی ها در رابطه با از سرگیری فعالیت شاغلین با حضور این ویروس وجود دارد اما همزمان تلاش برای ابداع روش هایی جهت سركوب راه های انتقال كرونا ویروس در محیط كار ادامه دارد.

با این حال سازمان جهانی كار(ILO)در روز جهانی ایمنی و بهداشت در محیط كار در طی سال 2020 جهت ارتقاء آگاهی در خصوص اتخاذ تدابیر ایمنی و بهداشتی در محیط كار راهكار های پیشنهادی خود را به صورت آموزش های گسترده جهانی ارائه نموده است.