مراکز فرجاد

مرکز تصویربرداری طب آزما

شامل خدمات :

ام آر آی - سی تی اسکن - رادیولوژی دیجیتال - ماموگرافی دیجیتال - سنجش تراکم استخوان - پانورکس، سفالومتری، بایت وینگ و تک دندان - سونوگرافی روتین و داپلر رنگی - نمونه برداری (بیوپسی و FNA)

 قم، بلوار امام موسی صدر (خاکفرج)، جنب بانک صادرات، کوچه صفدری 61، پلاک280، ساختمان طب آزما- کدپستی: 3719639486

  025-3119

  025-36634978

 

مرکز تصویربرداری تابش پرتو

شامل خدمات :

ام آر آی - سی تی اسکن - رادیولوژی دیجیتال - ماموگرافی دیجیتال - سنجش تراکم استخوان - پانورکس، سونوگرافی روتین و داپلر رنگی - نمونه برداری (بیوپسی و FNA)

 خیابان 19دی (باجک)، کوچه 10، ساختمان فرجاد، طبقه دوم- کدپستی: 3713615760

 025-3191

 025-31915012

 

آزمایشگاه پاتوبیولوژی خاص آزما

شامل خدمات :

کلیه آزمایشات پاتولوژی و سیتولوژی - انجام تست های روتین، تخصصی و فوق تخصصی آزمایشگاهی - آزمایشات اورژانس در اسرع وقت - پذیرش و جواب دهی غیر حضوری و آنلاین و ارسال جواب به صورت PDF یا توسط پیک

 قم، بلوار امام موسی صدر (خاکفرج)، جنب بانک صادرات، ابتدای کوچه صفدری 65، پلاک 3 آزمایشگاه خاص آزما - کدپستی: 3719639495

  1025-319

  025-36634978