راهنمای مراجعین

از اینکه مرکز ما را برای دریافت خدمات تشخیص پزشکی انتخاب کرده اید، خرسند و سپاسگزاریم

برای آشنایی بهتر با خدمات متنوع مراکز مختلف فرجاد، لطفا کلیپ زیر را مشاهده فرمایید: