سی تی اسکن

مرکز تصویربرداری پزشکی پرتوطب آزما یکی از مراکز زیرمجموعه فرجاد است که بخش سی تی اسکن (CT.Scan) آن مجهز به دستگاه سي تي اسكن مولتي اسلايس توشیبا (Toshiba ۱۶) میباشد.

از ويژگي هاي مشخصه اين دستگاه ميتوان به سرعت بالاي تصويربرداري، توانايي در ذخيره سازي ۱۶ هزار تصوير با رزولوشن بالا و توانايي در ۳ بعدي سازي تصاوير به صورت رنگي اشاره نمود.

خدمات اين بخش شامل موارد زير ميباشد:

- سي تي اسكن مولتي اسلايس از كليه قسمتهاي مختلف بدن با قابليت بازسازي در جهت هاي متعدد

- سي تي اسكن سه بعدي قسمتهاي مختلف بدن با قابليت تفكيك آناتومي شامل استخوان ها، احشاء شكم و عروق مغز

- سي تي اسكن با مقاطع ظريف در صورت لزوم مانند: سي تي اسکن از گوش داخلي با برشهاي نازك و سي تي اسكن با قدرت تفكيك بالا در مقاطع نازك ۱ ميليمتري از ريه ها

- سي تي آنژيوگرافي سر وگردن، شكم و لگن و اندام ها

- سي تي اسكن تخصصي مفاصل شامل: تصاوير ۳ بعدي از استخوان ها، مفاصل و جمجمه جهت بررسي آنومالي هاي استخواني، تروما و بسته شدن زودرس سوچورهاي جمجمه، اسكنوگرام اندام ها و آنته ورژن مفصل هيپ

- سي تي اسكن ديناميك و تري فازيك كبد جهت بررسي تومورهاي كبدي

- سی تی کوب (ct-kub) با بازسازي سيستم ادراري و بررسي دقيق تعداد و سايز سنگ ها

 

بخش سي تي اسكن مركز تصویربرداری پزشکی تابش پرتو یکی دیگر از مراکز زیرمجموعه فرجاد، مجهز به دستگاه سي تي اسكن مولتي اسلايس نیوسافت (۱۶ neusoft) از شركت هاي تحت پشتيباني فیلیپس (Philips) میباشد.

دستگاه مذكور از سرعت بالاي تصويربرداري و توانايي در ذخيره سازي ۱۶هزار تصوير با رزولوشن بالا و ۳ بعدي سازي تصاوير بصورت رنگي برخوردار است.

خدمات بخش سي تي اسكن مولتي اسلايس:

– سي تي اسكن مولتي اسلايس از كليه قسمتهاي مختلف بدن با قابليت بازسازي در جهت هاي متعدد.

– سي تي اسكن سه بعدي قسمتهاي مختلف بدن با قابليت تفكيك آناتومي شامل استخوان ها، احشاء شكم و عروق مغز.

– سي تي اسكن با مقاطع ظريف در صورت لزوم مانند: سي تي از گوش داخلي با برشهاي نازك و سي تي اسكن با قدرت تفكيك بالا در مقاطع نازك ۱ ميليمتري از ريه ها.

– سي تي آنژيوگرافي تمامي اندام ها و ارگان هاي بدن

– سي تي اسكن تخصصي مفاصل شامل: اسكنوگرام اندام هاي فوقاني و تحتاني و آنته ورژن مفاصل هيپ و استابولوم و …

– سي تي اسكن ديناميك و تري فازيك كبد جهت بررسي تومورهاي كبدي