برگزاری جشن پایان سال گروه فرجاد-سال 1397

جمعه گذشته مورخ ۱۷ اسفند ماه، جشن پایان سال ۱۳۹۷ گروه تشخیصی درمانی فرجاد قم با حضور مدیران، مهمانان ویژه، معاونین و پرسنل مراکز زیرمجموعه به همراه خانواده های آنها در مجتمع توریستی شهرآفتاب برگزار گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این جشن با اجرای برنامه های ویژه، ضیافت ناهار و اهداء یادبود به پرسنل به پایان رسید...