پرسش و پاسخ


تست آمنیوسنتز چیست و نمونه گیری مایع آمنیون به چه صورت انجام می گیرد؟

پاسخ : آزمایش بررسی ناهنجاریهای کروموزومی جنین که از هفته 14 تا 18 بارداری انجام می گیرد. نمونه گیری مایع جنینی باید توسط متخصص زنان و زایمان انجام پذیرد. آزمایشگاه تخصصی ژنتیک آریاژن، سرویس و نوبت دهی رایگان برای انجام نمونه گیری آمنیوسنتز فراهم می کند.

آزمایشگاه ژنتیک چیست و چه آزمایشاتی در آن انجام می گیرد؟

پاسخ : هر گونه آزمایشی که در ارتباط با نحوه انتقال و وراثت بیماری از والدین باشد شامل آزمایشات ژنتیک می باشد.