رادیولوژی

بخش راديولوژي فعال در مركز پرتوطب آزما مجهز به ۲ مدل دستگاه با قابليت (CR) و (DR) مي‌باشد. در راديولوژي (DR ) از سيستم FULL DIGITAL وبهره گيري از دستگاه z-motion ساخت كمپاني control x امريكا امكان عكس برداري از تمام نقاط بدن فراهم شده است.  در اين سيستم با حداقل اشعه و قدرت بزرگنمايي بدون نياز به دادن اشعه بالا تصاوير راديوگرافي مطلوب تهيه مي‌شود و در راديولوژي (Cr) از دستگاه dry laser imager مدل drypro۸۳۲ متعلق به شركت Konica Minolta براي ارائه خدمات بهره گرفته شده است.

خدماتي كه در اين بخش ارائه مي‌شود:

– راديوگرافي از اندامها با قدرت ZOOM وتهيه كليشه هاي متعدد بدون نياز به اشعه اضافه و همچنين

راديوگرافي اختصاصي مفاصل

– راديولوژي تخصصي مفاصل با استفاده از تزريق ماده حاجب داخل مفاصل ارتروگرافي

– راديوگرافي از قفسه سينه

–عکس رنگی رحم (هیسترو سالپنگوگرافی)

– راديوگرافي تخصصي به همراه ماده حاجب تزريقي از كليه ها و مجاري ادراري شامل: KUB و IVP

– راديوگرافي از دستگاه گوارش شامل:

– راديوگرافي ساده شكم

– باريوم سوالو

– باريوم ميل

– ترانزيت روده باريك و …

– راديوگرافي تخصصي از ستون فقرات گردني- پشتي- كمري

– راديوگرافي تخصصي اطفال شامل تعيين سن استخواني – ادنوييد ……..