ماموگرافی

بخش ماموگرافي مركز تصویربرداری پزشکی پرتوطب آزما یکی از مراکز زیرمجموعه فرجاد، مجهز به دستگاه ماموگرافي مدل pma-۱۰۰، متعلق به شركت Payamed است که درحين انجام ماموگرافي از ميزان دُز اشعه پايين جهت تصويربرداري استفاده ميیکند و از ويژگي هاي مهم اين دستگاه، بهينه بودن پارامترهاي پرتو با استفاده از سيستم magnification –aop در آن است.
در عكس‌هاي ماموگرافي مشكوك، تكرار عكسبرداري به شيوه بزرگنمايي و با استفاده از پدل لوكال به داشتن تصويري دقيقتر از جزئيات مورد نظر نجر میشود (قدرت بزرگنمايي ۱.۶)

مركز تصویربرداری پزشکی تابش پرتو نیز مجهز به دستگاه ماموگرافي ديجيتال پيشرفته سلنيا هولوژيك (With Work  station) ساخت كشور آمريكا در بخش ماموگرافي است. اين دستگاه به كمك Work Station هاي بسيار پيشرفته، امكان تمركز و فوكوس روي ضايعه هاي مشكوك پستان را براي پزشك فراهم نموده و قادرست از ابعاد مختلف، ضايعه مورد نظر را بررسي نمايد. لازم بذكرست كه ميزان دُز اشعه اين دستگاه در پايين ترين سطح ممكن بوده و اين درحاليست كه ميزان كنتراست در تصاوير حاصله نيز در بهترين حالت ممکن قرار دارد.

"مرکز تابش پرتو" تنها مركز تصویربرداری پزشکی در استان قم است كه خدمات ماموگرافي تمام ديجيتال با ويژگي DDR ارائه ميدهد