ام آر آی

بخش های ام آر آی (MRI) در فرجاد، مجهز به دستگاه MRI Avanto ساخت كمپاني زيمنس (قدرت ۱,۵T) با قابليت منحصربه فرد «تكنيك تصويرنگاری موازي» (Parallel Imaging) میباشد.
مجهز بودن به اين تكنيك باعث ميشود تا ضمن افزايش كيفيت تصاوير، زمان اسكن نيز به حداقل رسيده و بيمار كمترين زمان لازم را در دستگاه سپری نمايد. همچنین امكان تصويربرداری از سيستم مغز و نخاعی، عروقي، شكم، سيستم خونی، اورتوپدی و كودكان را با حداكثر كيفيت و حداقل زمان تصويربرداری فراهم ساخته است. اين تصويربرداری با كيفيت بالا، با استفاده از كويل های تصويرنگاری اختصاصی مغز، گردن، پستان، كمر و شكم و كليه اندامها با حداكثر تعداد كانالهای گيرنده تا ۱۸ كانال مقدور میباشد.
همگن بودن ميدان معناطيسی و توان بالای مجموعه سخت افزاری ديجيتالی امواج راديويی دستگاه، باعث شده تا اين دستگاه ها ضمن تصويرنگاری آناتوميكي از كليه نقاط بدن، امكان تحقيقات متابوليسمي از مغز توسط بسته نرم افزاري و سخت افزاري Spectroscopy را نيز فراهم سازد.
خدمات ذيل در اين بخش انجام مي شود:
ام آر آی جنرال (با و بدون ماده حاجب) از کلیه اندامها به انضمام TMJ به صورت پروتکل‌های اختصاصی
ام آر آی كاروئيد، آئورت و رنال
ام آر آی جنین
ونوگرافی مغز و کبد
و ...
مرکز تصویربرداری پرتوطب آزما: قم، بلوار امام موسی صدر(خاکفرج)، روبروی پل شهید رجایی، تلفن ۳۱۱۹-۰۲۵
مرکز تصویربرداری تابش پرتو: قم، خیابان ۱۹دی(باجک)، کوچه ۱۰، پلاک۱۹، تلفن ۳۱۹۱-۰۲۵