سنجش تراکم استخوان

بخش سنجش تراكم استخوان در مركز پرتوطب آزما:

مجهز به دستگاه Hologic ساخت آمریكا می‌باشد كه از مطرح ترین و به روز ترین دستگاههای دنیا می باشد، با استفاده از این تكنولوژی پروسه سنجش تراكم استخوان بسیار راحت و بدون درد و بدون نیاز به تزریق ماده حاجب انجام می پذیرد، ضمن آنكه مقدار اشعه دریافتی توسط بیمار نیز در حد بسیار ناچیزی می باشد.

این مركز آماده انجام BMD در عضو (femor –Lumbar)، سه عضو (Femor –Lumbar-forearm) و همچنین (Wholebody)جهت بررسی توده چربی وعضلانی بدن می باشد.