شیمی درمانی

شيمي درماني ( كِموتراپي ) نوعي از درمان سرطان است كه در آن از دارو براي نابود كردن سلول هاي سرطاني استفاده مي شود. گاهي درمان بيماري با شيمي درماني به عنوان تنها درمان بوده ولي بيشتر اوقات همراه با جراحي، راديوتراپي يا ديگر درمان ها است . هدف ازشيمي درماني معالجه،كنترل ياكاهش علائم سرطان است و بسته به نوع سرطان و ميزان پيشرفت آن، شيمي درماني باعث معالجه ،كنترل يا بهبود علائم سرطان ميشودبرنامۀ شيمي درماني بسيار متنوع است. فواصل و طول شيمي درماني بسته به نوع وميزان پيشرفت و واكنش بدن بيماراست معمولا شيمي درماني به صورت دوره هاي درمان و استراحت داده مي شود اين مركز داراي مجهزترين بخش شيمي درماني در استان قم با ۱۰ تخت فعال بوده كه بيماران تحت نظر پزشكان متخصص هماتولوانكولوژيست و راديوتراپيست شيمي درماني ميشوند