پانورکس

دستگاه پانوركس مركز پرتوطب آزما مدل ceranex محصول كمپاني soredex، يكي از هوشمندترين دستگاه هاي راديوگرافي دندان مي باشد.

برخی از ویژگیهای این دستگاه عبارتند از :

عکس برداری در كمتر از ۱۰ ثانيه

انجام سفالومتري با بهره گيري از سنسورهاي بسيار حساس CMOS.

ارائه تصوير با رزوليشن بالا و بررسي جزئي ترين موارد جهت درمان بيماري هاي مربوط به ريشه.

ارائه راديوگرافي دندان به صورت تخصصي به دندانپزشكاني كه در امرايمپلنت دندان فعال و دقيق هستند.

از آنجايي كه پوزيشن قرار گرفتن فرد در مقابل دستگاه يكي از فاكتور هاي تاثير گذار در امركيفيت راديوگرافي دندان است، دستگاه سوردكس با بهره گيري از حالت تمركز اتوماتيك، شرايط را براي افراد مختلف بررسي و بهترين حالت را انتخاب مي نمايد كه در واقع مشخصه اصلي اين دستگاه دايناميك بودن است.

 دستگاه پانوركس مركز تابش پرتو مدل X_primo محصول كمپاني vatech كره، از كامل ترين دستگاه هاي شناخته راديوگرافي دندان مي‌باشد.

سنسورهاي این دستگاه در كمتر از ۱۰ ثانيه قادر به انجام عكس برداري مي‌باشد . از آنجايي كه پوزيشن قرار گرفتن فرد در مقابل دستگاه يكي از فاكتور هاي تاثير گذار در امر كيفيت راديوگرافي دندان است، دستگاه واتك با بهره گيري از حالت تمركز اتوماتيك، شرايط را براي افراد مختلف بررسي و بهترين حالت را انتخاب مي نمايد.

لازم به ذكر است كه واقعي بودن اندازه تصاوير نيز در نظر گرفته شده است چرا كه اين موضوع در بحث ايمپلنت براي دندان پزشكان مهم مي باشد.