پانورکس

دستگاه پانوركس مركز پرتوطب آزما مدل ceranex محصول كمپانی soredex، یكی از هوشمندترین دستگاه های رادیوگرافی دندان می باشد.

برخی از ویژگیهای این دستگاه عبارتند از :

عکس برداری در كمتر از ۱۰ ثانیه

انجام سفالومتری با بهره گیری از سنسورهای بسیار حساس CMOS.

ارائه تصویر با رزولیشن بالا و بررسی جزئی ترین موارد جهت درمان بیماری های مربوط به ریشه.

ارائه رادیوگرافی دندان به صورت تخصصی به دندانپزشكانی كه در امرایمپلنت دندان فعال و دقیق هستند.

از آنجایی كه پوزیشن قرار گرفتن فرد در مقابل دستگاه یكی از فاكتور های تاثیر گذار در امركیفیت رادیوگرافی دندان است، دستگاه سوردكس با بهره گیری از حالت تمركز اتوماتیك، شرایط را برای افراد مختلف بررسی و بهترین حالت را انتخاب می نماید كه در واقع مشخصه اصلی این دستگاه داینامیك بودن است.

 دستگاه پانوركس مركز تابش پرتو مدل X_primo محصول كمپانی vatech كره، از كامل ترین دستگاه های شناخته رادیوگرافی دندان می‌باشد.

سنسورهای این دستگاه در كمتر از ۱۰ ثانیه قادر به انجام عكس برداری می‌باشد . از آنجایی كه پوزیشن قرار گرفتن فرد در مقابل دستگاه یكی از فاكتور های تاثیر گذار در امر كیفیت رادیوگرافی دندان است، دستگاه واتك با بهره گیری از حالت تمركز اتوماتیك، شرایط را برای افراد مختلف بررسی و بهترین حالت را انتخاب می نماید.

لازم به ذكر است كه واقعی بودن اندازه تصاویر نیز در نظر گرفته شده است چرا كه این موضوع در بحث ایمپلنت برای دندان پزشكان مهم می باشد.