انواع سرطان و روشهای پیشگیری، تشخیص و درمان

سرطان پوست از رشد بیش از حد و غیر طبیعی سلول های پوست، به خصوص سلول های در معرض نور خورشید نشات می گیرد. با این وجود این سرطان همچنین در نواحی از پوست که در معرض آفتاب نیستند نیز اتفاق می افتد. نکته کلیدی به منظور دستیابی به بیشترین شانس درمان موفقیت آمیز سرطان پوست، تشخیص آن در مراحل ابتدایی است.

 

 

انواع سرطان پوست:

۱.کارسینوم سلول پایه ای(بازال)

۲.کارسینوم سلول سنگفرشی (اسکواموس)

۳.ملانوم

علائم:

۱.کارسینوم سلول پایه ای:

این نوع سرطان پوست معمولا در نواحی در معرض آفتاب مانند گردن یا صورت رخ می دهد. کارسینوم سلول پایه ای می توانند به صورت های زیر نمود پیدا کند:

برآمدگی مروارید گونه یا موم شکل

ضایعه صاف، رنگ پوست یا قهوه ای زخم مانند

زخم خراش گونه یا همراه با خونریزی که بهبود یافته اما دوباره عود می کند

۲.کارسینوم سلول سنگفرشی:

این نوع سرطان پوست اغلب در نواحی از بدن که در معرض نور خورشید هستند مانند صورت، گوش ها و دست ها اتفاق می افتد. احتمال ابتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی در نواحی از بدن که در معرض آفتاب نیستند، در افراد دارای پوست های تیره تر بیش از سایر افراد می باشد.

کارسینوم سلول سنگفرشی می تواند به صورت های زیر بروز پیدا کند:

ندول سفت قرمز رنگ

زخم یا ضایعه صاف با سطح پوست پوست شده و ناهموار