کادر درمانی فرجاد فداکارانه در خط مقدم مبارزه با کرونا

گروه تشخیصی درمانی فرجاد همانند روزهای گذشته با قدرت به فعالیت خود ادامه می دهد. کادر درمانی فرجاد با ایثاری همه جانبه در شرایط سخت کنونی جان خود را به خطر انداخته اند تا جان بیماران را حفظ کنند. در هنگام ورود، غربالگری بیماران در ساختمان فرجاد با دستگاه های پیشرفته تب سنج و سپس انجام سی تی اسکن و رادیولوژی ریه برای تشخیص ویروس کرونا در مراکز تصویربرداری پزشکی پرتو طب آزما و تابش پرتو انجام مى گيرد.

سایر خدمات مراکز گروه تشخیصی درمانی فرجاد:

مرکز تصویر برداری پزشکی پرتو طب آزما(ام.آر.آی، سی تی اسکن، رادیولوژی، سونوگرافی)

آدرس: خیابان خاکفرج، روبروی پل شهید رجایی

مرکز تصویر برداری پزشکی تابش پرتو(ام.آر.آی، سی تی اسکن، رادیولوژی، سونوگرافی)

آدرس: خیابان 19 دی(باجک)کوچه شماره 10- ساختمان فرجاد

مرکز رادیوتراپی و انکولوژی صدرا(خدمات درمانی بیماران سرطانی)

آدرس: خیابان 19 دی(باجک)، کوچه شماره 10- ساختمان فرجاد

كلینینك چند تخصصی ژنتیك

آدرس: قم، بلوار امام موسی صدر(خاکفرج)، جنب بانک صادرات، کوچه صفدری 61، پلاک280، ساختمان طب آزما