کلاس اطفای حریق

در راستای برگزاری دوره های ضمن خدمت برای پرسنل و با موضوع مدیریت خطر ، کارگاه آموزشی ایمنی و اطفای حریق با حضور تعداد کثیری از همکاران ، طی سه جلسه ی تئوری و عملی در تاریخ های ۱۸و۹و۷ آذرماه در مرکز فرجاد و همچنین ایستگاه آتش نشانی شماره یک برگزار گردید.

 

طی برگزاری این دوره که با همکاری معاونت آموزشی سازمان آتش نشانی قم انجام شد ، همکاران مراکز فرجاد به صورت فشرده روش های مدیریت بحران و هم چنین مقابله اصولی و علمی با انواع خطر ، خصوصا در موضوع حریق را فرا گرفتند.