دکتر مریم عباسی

متخصص مغز، اعصاب و ستون فقرات

مدارک تحصیلی : 

دکترای تخصصی نورولوژی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکترای تخصصی طب ایرانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران - Phd 

 

 

سوابق کاری :

بیمارستان شهید بهشتی از سال 1390 - 1393 (دوره طرح ضریب K)

بیمارستان غیاثی (تهران) از سال 1394-1395

بیمارستان آزادی تهران از سال 1395- 1396

درمانگاه بقیه الله قم از سال 1391 تاکنون

 

 

دوره های آموزشی :

شرکت در کارگاه آموزشی تزریق دیسپورت برای درمان اسپاتی سیتر (سال 98 )

شرکت در کارگاه آموزشی انجام TCD- داپلر عروق گردن (سال 92 )

 

 

عضویت :

انجمن MS شهرستان تفرش

 

 

سوابق پژوهشی :

پایان نامه دوره پزشکی عمومی با موضوع بررسی دموگرافیک بیماران مبتلا به سرطان ژرم سل تخمدان

پایان نامه دوره دکترای تخصصی با موضوع تاثیر تزریق دیسپورت بر اسپاتی سیته بیماران جوان با سکته مغزی

 

 

Analysis of 274 patients with extremity injuries caused by the Bam earthquake

Chinese Journal of Traumatology 2009; 12(1):10-13

 

Estimation of Iranian stroke patients eligible for intravenous thrombolysis with tPA

@ 2009 World Stroke Organization International Journal of Stroke Vol 4, August 2009, 236

 

Thrombolysis in Stroke Patients; Problems and Limitations

Iran J Med Sci June 2010; Vol 35 No 2 145

 

Lavender essential oil in the treatment of migraine headache: a placebo-controlled clinical trial

Eur Neurol 2012;67:288–291

DOI: 10.1159/000335249

 

A comparative study on the concept of convulsion in traditional Iranian medicine and classic medicine

AJP, Vol. 5, Suppl. 1, Oct 2015 1

 

Nutrition in the Elderly According to Traditional Persian Medicine.

GMJ.2019;8:e1138

 

Fatigue Due to Multiple Sclerosis: A Comparison Between Persian Medicine and Conventional Medicine

GMJ.2019;8:e1139

 

 

 : زبان انگلیسی

ترجمه روان متون انگلیسی به فارسی