دکتر بی تا بیطرفان

فوق تخصص غدد و متابولیسم

مدارک تحصیلی : 

گذراندن دوره پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

گذراندن دوره تخصص داخلی در دانشگاه جندی شاپور اهواز

گذراندن دوره فوق تخصص غدد در دانشگاه جندی شاپور اهواز

 

سوابق کاری :

6 سال کار در بیمارستان شرکت نفت ماهشهر ، بیمارستان تامین اجتماعی ماهشهر

اشتغال در بیمارستان شهیدبهشتی قم از سال 95

 

 

سوابق پژوهشی :

Relation between Metabolic Syndrome & Its Components and Thyroid Dysfunction in an Urban Population in Ahvaz

زبان انگلیسی:

تسلط کامل