دومین جلسه بارش افکار در سال 1400

دومین جلسه بارش افکار سال 1400 گروه تشخیصی درمانی فرجاد با موضوع "قرارداد بلند مدت" در تاریخ 1400/03/18 با حضور مدیرعامل محترم گروه تشخیصی درمانی فرجاد، جناب آقای مهندس مهدی مشایخی و جمعی از پرسنل مجموعه فرجاد برگزار گردید.

دراین جلسه بارش افکار در خصوص ملاک های لازم جهت بستن قرارداد بلند مدت به گفت و گو پرداخته شد و افراد حاضر نقطه نظرات خود درخصوص ملاک های قرارداد بلند مدت را بیان نمودند. و در آخربرخی از این موارد بعنوان موارد مهم انتخاب شدند.

ازجمله برخی از ملاک های لازم جهت بستن قرارداد بلند مدت میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :

 1. شرایط سنی
 2. تاهل
 3. شرایط تحصیلی
 4. برگزاری آزمون
 5. سابقه کاری
 6. نمره ارزیابی عملکرد
 7. میزان مشارکت اجتماعی
 8. تجربه برون سازمانی
 9. تایید نظر مافوق مستقیم
 10. صلاحیت رفتاری
 11. مهارت ها و آموزش ها
 12. پیشرفت شغلی
 13. میزان تلاش جهت توسعه فردی در راستای اهداف سازمان
 14. بومی و غیر بومی بودن
 15. اعتقادات دینی و مذهبی
 16. اعتبار درون سازمانی
 17. تعهد سازمانی
 18. وضعیت جسمانی
 19. تک شغله بودن
 20. صبر و حوصله داشتن
 21. قدرت تصمیم گیری

برای تماشای تصاویر بیشتر اینجا کلیک کنید.