اولین جلسه مشاوره حقوقی (خانواده-كیفری)

مجموعه جلسات مشاوره حقوقی با حضور سر كارخانم عبداللهی وكیل پایه یك دادگستری

گروه تشخیصی درمانی فرجاد در نظر دارد تا با ارائه ی خدمات مشاوره ای در زمینه های مختلف توسط مشاوران كارآزموده، سهمی در تسهیل دغدغه ها و امور پرسنل خود داشته باشد.

این تصاویر مربوط به ارائه ی اولین مشاوره ی حقوقی(خانواده و كیفری) توسط سر كار خانم عبداللهی وكیل پایه یك دادگستری بوده و امیدواریم با ادامه ی این روند، شاهد مرتفع شدن مسائل و درگیری های حقوقی پرسنل و درنتیجه پیشرفت چشمگیر در عملكرد سازمان باشیم.

تاریخ: 1398/10/30

مجموعه جلسات مشاوره حقوقی

مجموعه جلسات مشاوره حقوقی سر كارخانم عبداللهی

مشاوره حقوقی به همکاران

سرکار خانم عبداللهی مشاور حقوقی

 اولین مشاوره ی حقوقی خانواده و كیفری

تسهیل دغدغه ها و امور پرسنل با مشاوره حقوقی